Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • emoụa rồi quay qua quay lại vẫn quay về ông Guren là sao rồi ai phản diện

     

  •  rồi rốt cuộc ai ms là phản diện emo

  • guren: mọi thứ đều nằm trong tính toán của tao cả rồi emo