Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

4 Bình luận

  • Này nói "Rút lui chiến thuật" nhể. Để đám tàn quân Francois thoát dc ra nước ngoài rùi họ sẽ tìm kiếm đồng minh, k biết bao lâu thế nào cũng sẽ chiến tranh tiếp về sau cho coi.

  • end ss1 anime

  • Đọc tên chap, nhưng không thấy có sự can thiệp nào trong chap cả 🤔