Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • không biết ngoài đời có tác giả nhỏ tuổi vẽ minh hoạ ecchi không

    • Vẽ thì thiếu gì, mà tới tầm chuyện nghiệp chắc không có đâu emo