Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

6 Bình luận

  • Kiểu này an tâm có cái để đọc đến năm 60 ) cơ mà tác giả đừng có hẹo trước tôi nhé
  • quả màn solo mãn cái đôi nhãn thế nhở emo

  • Vẽ đánh đấm chi tiết như vầy coi mới đã chứ...cơ mà một chap ngắn quá...
  • Tử Hào giờ đánh hay vãi emo

  • Đợi cả tuần lòi ra được vài cái keng keng, á hự ~

  • Tóm tắt chap: keng keng, đùng đùng, rầm rầm, rào rạo rào rạo~~ Hết emo