Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • đm con nhợn này, liêm sỉ để đâu rồi, sao mầy bảo mầy có liêm sỉ cơ mà