Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • Kaido đã dame to tank trâu, giờ còn biết túy quyền tăng né tránh nữa
  • Chắc làm thế này để đối phó với mấy web leech truyện lậu chứ gì. Cơ mà đọc một nửa thế này cay thật

  • Team nào đang phụ trách bản dịch này cho mình chửi vào mặt các bạn cái. Làm ăn đàng hoàng vào chứ thiếu mất cả nửa chap thế này mà cũng post được à ?
    • cái tên với cách nói chuyện nên giống nhau 1 chút đi bạn, giỏi thì lao vào làm chứ ngồi đọc còn ra giọng cha thiên hạ thế.