Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

5 Bình luận

  • Bộ oneshot này do ng việt làm đúng ko phong cách đọc từ trái sang phải và tranh đen trắng nhìn giống mấy bộ ng việt làm lắm nếu phải thì cho mình xin tên tác giả lun
  • Tác giả vẽ về chính mình à. @@
  • khá là avatar

  • emo

  • hay