Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • "Còn thở là còn gỡ, còn sống là còn đặt cược" emo

    Chuẩn tinh thần "đánh bạc với cuộc đời" rồi 

    Thưa "ngài", ngài chuẩn bị lên thớt đi là vừa