Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

 • mấy bộ fantasy gần đây đuổi người ngu éo hiểu còn bộ này éo đuổi thằng main đi mới là chuyện lạemo

  • emocàng về sau siêu phẩm nghên hóng tiếp nào 

  • emomà cũng tuỳ thím nếu trường hợp là bạn thân chí cốt với nhau thì tìm cách như chap 1 là ok 

  • bạn thân chí cốt cỡ nào thì lúc train cũng đạp thằng này qua chỗ khác cho nó solo, đánh boss kéo nó vào thì còn dc chứ nó -80 drop rate thì lý thuyết 100 thằng 1 thằng rớt cũng méo có đâu, quanh năm suốt tháng kéo cục tạ này đi train - tiền éo rớt mà đồ nó rớt sức bền éo có tiền sửa thì ai chịu nổi emo

  • emotình nghĩa anh em có chắc bền lâu 

 • -80% drop mà vẫn có team dám nhận nó emo

  • emolúc đầu nhận có biết nó có skill gì đâu khi đi mới biết chứ thím 

 •  

 • gõ phát nát đầu con và rơi 4 đồng ko biết tỷ lệ rơi đồ thế này có bù trừ cho ông main ko nhờ 

  • emo"skill" cực kỳ có lợi cho main luôn đằng khácemo