Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • AEON mall !?

    • Thực ra trong nguyên văn tác giả thay chữ O bằng dấu ● đấy, nhưng lúc đánh máy lại ko có dấu đó nên t viết thẳng luôn

  • emo