Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • Hay
  • Chụp con gián như không, thằng này đúng không phải người. emo