Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Tutu hai đứa đều dùng tiếng Anh nên để Việt hoá sẵn hay Linh vẫn nhắn tiếng Việt rồi Yuna dịch rồi nhắn tiếng Việt?
    • Trong chap này thì cả 2 dùng tiếng Anh để trao đổi, dĩ nhiên là khi lên truyện thì dịch ra tiếng Việt cho bà con đọc cho dễ emo