Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • Đúng rồi chị ơi, chém hết đi, chém sạch toàn bộ lũ mặt loz đó đi chịemo

  • đúng rồi chém bỏ mẹ nó đi