Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • nhắn 1 cái tin hết mọe 1 chap emo

  • loser!

  • Sau tất cả thì nó cũng chẳng đi đến đâu cả
  • vật vã với cái tin nhắn... thôi để cười đã emo