Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • Sự tuyệt vọng lẫn với tuyệt vời trong đôi mắt đó