Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

5 Bình luận

  • mặc dù biết có dịch là ngol r nhưng sao lại bạn là thô lỗ v
    • "nhưng sao lại bạn là thô lỗ "? ko hiểu ý bạn lắm emo

  • Tép rui
  • Cho trùm ngữi nách xong lăng quay ra chết đê...........! emo Bí kỹ hôi nách thần chưởng !

  • dm, em nó ném hòn đá như tụi pháp sư trung hoa vậy emo