Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • luôn phải có cục tạ thì game mới hấp dẫn emo

    • về cơ bản nếu số lượng người mà hơi nhiều chút thì thế nào cũng có thằng chơi ngu, cái này ko tránh dc rồi emo