Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

7 Bình luận

  • thật mấy con này tạ vl, chêt sạch đi cho main nó hủy diệt thế giới emo

  • nói ra sự thật là xong xàm loz

  • đúng là không có main cái vô dụng vãi l ) thề mang tiếng là giám đốc mà không có cái nhìn toàn cục đ*o gì cả, toàn để tình cảm lấn át. Trong khi main mất mẹ nó tích thì toàn làm cái gì không

     

  • gia đình kiểu đ*o gì mà thánh đánh méo cứu, thôi nghỉ mẹ đi 

  • đúng là đoạn này chỉ có 1 đám con gái đi với nhau nên nhẹ dạ thật, non quá nên bị con khỉ già kia dắt mũi hết cả đám để xem kèo này tới bé út cứu hay main cứu

    • Mà chắc main feed thông tin cho con khỉ già kia nhỉ. Hoặc main là con khỉ già

  • ơ, tác giả làm loz à