Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • uầy ông bà Vjp ;-;

  • emo

  • mấy hôm nay ông thớt vẫn chưa hết sốc tâm lí hay sao mà chương mới liên tục thếemo.

     

    • emo