Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • emo

  • Tạ đi chung lâu ngày thành buff
  • Toàn tạ ko ! emo Tạ đi chung với nhau là đúng rồi

  • Friends zone !!!...