Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • Masim ơi là Masim 😂
  • có lẽ đưa cho ổng chai vodka thì ổng sẽ cười đấy