Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

7 Bình luận

  • Thanks trans
  • Trời nó hay khiếp, mấy chi tiết nhỏ tác giả thêm vào thôi mà nó diễn tả rõ được tính cách nhân vật đỉnh như vậy, kèm thêm cái độ ngọt này nữa. Đọc nhớ về bộ tủ Juliet thật sự.
  • truyện hay quá😭

  • đạp thằng đ*t kia đi và đến với nhau đi 2 pé emo

    • hợp lý vl

  • Cảm động thiệt é 🤧
  • Truyện hay quá, cảm ơn nhóm dịch nhiều ạ emo