Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • vãi cả khóc như súng liên thanh, vãi cả cảnh sát chính tả