Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • Lão tác giả bí ý tưởng ah đổi luôn cả main ...

  • Thực sự là phần này translator dịch ko hay bằng 2 phần trc emo

  • đổi main à ? Thế thì đọc gì nữa  

  • y xì  ss2 emochỉ khác mỗi nhân vật emo