Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

 • rất tiếc khi phải Spoil rằng main sẽ chết và truyện sẽ hết T_T
  avatar

  • Có gì đó sai sai ở bức hình dưới
  • vâng,bạn spoil như lol

    

 • Thôi tâm sự đủ r đó , dm nó muốn giết m mà m kể lể hoài
  • Một người tốt bụng và ngây thơ như main thì khá khó để giết người