Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • Mặc giáp ngầu đét mà bị headshot văng khỏi server emo Mà cũng hơi vô lí, cùng là Đồng cấp Ngũ thánh(cùng đẳng cấp) mà sao oẳng dễ vậy