Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • Hồi tưởng mất bà một chap
    • ơ kìa nhằm nhò dì với naruto, one piece emo

  • lại nữa à, quá khứ bi thương của nhân vật phản diện rồi lý do bla bla
    • Sao cứ phải ác cảm với cảnh hồi tưởng thế nhỉ? Phải có nó thì mới hiểu rõ hơn nhân vật chứ.