Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • Mặt mấy đứa ở đây sao trắng bệch hết vậy, cả lũ thiếu máu à?