Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

6 Bình luận

  • tội 2 cháu, bé thế mà bị ...emo

  • mọi người đừng hỏi nó giấu ma tóe ở đâu nữa nhé, nó giấu ở nhà hữu tín nháemochỉ có hít ma tóe thì mới phê như vậy thôi

  • Buồn😢
  • hít ke là dở cmnr emo

  • emo

  • emo bệnh nặng cmnr