Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

6 Bình luận

  • Tự dưng nhớ đến thánh cần Raidou )
  • vãi, con bé nó hiểu kìa

  • Lạm phát thì sẽ mất giá đấy 😆
  • Nói chuyện với đứa bị con đĩ tình yêu nhập kiểu

    emo

  • logic emo

  • ừ thì nó cx khá đúng emo