Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • chắc lát đánh nhau đã rồi ôm nhau làm hoà đây mà nhìn motip quen lắm
  • rồi sau đó lại thông não chi thuật à?