Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • bên nhóm dịch có thể tìm đc nguồn Eng ở đây về dịch 

    https://comikey.com/

  • mỗi giải đấu chất lượng lại đi xuống vcl emo

  • emo