Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • ở hiện đại thì ngày đêm j cũng ra được nhưng cố đại muốn ra thì phải đợi đến tối đúng là không nhanh