Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

7 Bình luận

  • Này thì đi mà tá...i...s...i...n...h hahahaha >)
    • Cháy thành tro bụi rồi đó, mày gáy mày bất cmn tử mà, tái sinh đê...
  • Ối dời ơi, ở đời thì ai mà chả muốn sống lâu, sống mãi, có mỗi mày mới là muốn chết thôi, main à
  • Dạ vâng, anh main lại "LỠ TAY GIẾT" thằng Samürai đó rồi _)
  • Thằng Boss kia bị《Đồng Tính》hay sao mà nói với cái giọng ái ái thế nào ấy
    • Ừ, nhìn hơi gay gay hay sao ấy
    • Chắc là phê Heroin nên khi thấy xác người là lại 《Lên cơn》rồi