Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • đừng là "Tả Tông Minh" nhé. xin

    • Chắc là thằng em này rồi

      Tả Tông Vũ, chứ Tông Minh chết rồi mà 

    • "oán đại đầu" mà, trình thằng tông vũ này làm gì có cửa với main. Mà đoán thế thôi, chứ t cũng mong không phải là TTM thật.