Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • lôi kiếm gãy ra là ăn chửi chắc luôn

    • tự nhiên nghĩ đến cảnh trong KnY thằng Tanjiro lần thì làm gãy kiếm lần thì làm mất kiếm bị ông thợ rượt sém chết

  • .