Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • giờ cứu anh đầu bếp , sau đó tìm cách tăng cấp cho ảnh nữa là có luôn nguồn cung "đan dược" bổ trợ rồi emo

    • Sau này đừng lấy thân làm lô như thằng bên Đại thần tiên là đượcemo

  • hay