Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • drama lằm lốn, có spell mạnh thì xài cmn đê để bạn ăn hành sml mới lấy ra ks, main sux vat emo

    • ban đầu thằng main nghĩ khứa đó là anh hùng đủ mạnh để giết con golem, với nó cũng có nói là hạn chế dùng phép nhất có thể. Đọc lướt mà phán như thật, k xem thì next.emo

  • Kẻ địch rất mạnh nhưng rất tiếc là main còn phase 2

  • R nhạc nổi lên r
  • Gòi gòi )