Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • Đang đến đoạn hay thì thằng Main phá đám vkl!
  • Á à, bắt quả tang main nhìn trộm nhớ
  • Lại thêm một đứa ngu y như truyện khác vừa đọc xong