Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

6 Bình luận

  • T chắc k phải là người duy nhất nhìn lộn con mực với thứ khác đâu nhỉ emo

  • đoạn umi nói hầu hạ con mực trên áo nhìn giống chú cửng lên lắm

     

  • Tưởng chú đi khám rồi chứ
  • Cái xứ hẻo lánh này ko có FBI đau. Triển thôi
  • emo 

  •  bị bé umi bắt thóp rồi, không theo thì vô nhà đá nha mainemo