Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • Anh giai này là pháo hôi ngứa đòn à ))) 

  • vkl, đoán bừa Tả Tông Minh comeback hoá ra đúng 1 nửa )))