Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • sát thủ shoppe rồi

  • Thứ nhất, cách Shiori nhát người lạ trông cưng ghê. Thứ hai, sát thủ quyên sạc pin điện thoại thật luôn
  • Clm quên sạc ạ vãi cả sát thủ