Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • tự nhiên lại lo, nhỡ đâu vẫn vì thế mà ng thầy kia lại chết vì cảm giác tội lỗi...