Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

7 Bình luận

 • Hiccc
 • tức là con này là họ hàng với tk main đúng ko, tức là ko iu nhau đc, bớt 1 đối thủ

   

  • ờ nhật ae họ cưới dc nhéemo

  • Sơ sơ cũng cách nhau 4 đời rồi emo

 • Ngon, tới luôn bác tài ơi
 • harem

 • Main đúng kiểu tương lai nhờ nhà vợ rồi