Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Linh: Ơ anh có tội tình gì oan anh quá QwQ Yuna: Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh còn chối T^T — ròi xong cu cậu sẽ giải quyết thế nào 🤣