Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • Chú nào isekai xong cx thế à )
  • Đt điều khiển bằng suy nghĩ mà m còn chê quê nữa thì cái gì mới là hiện đại
  • làm nghĩ đến ông chú isekai ghêemo

  • Mấy bé cờ quá yêu vỡi
  • mấy bé cờ đứa nào cũng dễ thương nhỉ