Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • phụ nữ là chúa đố kị còn gì, có là bảo xấu tính hay gì thì rõ ràng nó xẩy ra quá thường xuyên trong cs

  • Điềm
  • emo