Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

7 Bình luận

  • Quê đâu ra khôn thế Phải có thành ý chứ Tụt quần ra 🐧
  • Chuyện gì cũng có cái giá của nó, đừng có mơ tưởng xin xỏ vài câu đòi xin lỗi, Cởi quần ra pú ku giảng hoà đi 🐧🐧🐧
  • Gì dễ vậy , tụt váy xuống
    • Ơ kìa emo

    • hợp lý emo

  • hê? chắc không phải cú lừa chứ?

  • ơ kìa anh trai, thằng đệ anh mà, ai lại đi GATO như vậy