Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Thích mấy tác giả vẽ 1 chap dài như vậy, like mạnh emo!!

  • emo đoạn non với gà là mấy ông trans tự chế à?