Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

7 Bình luận

  • Đọc truyện tung của tua mỏi tay vkl -_- emo

  • Chuyển sinh vào game hen à?

  • Nghe tên quỷ vương là biết giàu có rồi
  • emo

  • bộ này art ngon vl giống bộ hậu cung quá nhiều này

    • muội tử quá nhiều ta đành phải phi thăng à?

    • đúng rồi nhìn mấy đứa nhân vật nữ có nét giống ghê